svētdiena, 2023. gada 15. janvāris

 Cik jauki ir, kad cilvēki vispirms pērk vienu dzīvnieku, bet pēc tam nāk pēc otra. Paldies pār uzticibu! Paldies jaunajiem saimniekiem par foto.


How nice it is when people buy first one animal, and then come for another. It is to us, to our nursery! Thanks to the new owners for the photo.


Как это приятно, когда люди покупают сначала одного животного, а потом приходят за другим. Именно к нам, в наш питомник! Спасибо новым хозяевам за фото. Они прекрасны!The most beautiful  Ara parrot girl Afrodite. The girl is very affectionate and gentle. Goes to hand There are all documents . 5 month old.  All questions in a private message. We are in Riga, Latvia. 


Skaistāka , piradināta Aras papagaiļa meitene Afrodita. Meitene ir ļoti draudzīga un miļa. Pieradināta ideālos apstakļos. Vecums 5 meneši. Dokumenti ir kārtībā. Visi jautājumi privātās ziņas. Atrodas Rīgā. 


Самая красивая , прирученная девочка попугая Ара Афродита .Девочка очень ласковая и нежная, приручена в идеальных условиях. Возраст 5 месяцев. С документами полный порядок. Все вопросы в личном сообщении. Находимся в Риге.